Veřejná zakázka: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Cheznovice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 9962
Systémové číslo: P16V00003547
Evidenční číslo zadavatele: 2VZ11504/2016-504201
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 644313
Na základě předběžného oznámení:
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Cheznovice
Počátek běhu lhůt: 30.09.2016
Nabídku podat do: 23.11.2016 12:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Cheznovice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu (přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb. vyhlášky o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)), vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovistostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen "dílo").

Celková výměra dotčeného KoPÚ činí 755 ha v k.ú. Cheznovice a v části sousedního k.ú. Mýto v Čechách. Z toho 310 ha (převážně lesní komplexy) pozemků zahrnutých do obvodu pozemkových úprav, které nevyžadují řešení ve smyslu § 2 zákona, ale je u nich třeba obnovit soubor geodetických informací.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 220 450 Kč bez DPH
  -předpokládaná hodnota VZ bez opčního práva 3 246 500,- Kč bez DPH
  - opční právo (dle ust. § 99 zákona) stanoveno v předpokládané výši 973 950,- Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nerudova 2672/35,
301 00 Plzeň

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky