Veřejná zakázka: Vypracování PD vč. AD pro LBK2 a IP19 v k.ú. Martinov u Mariánských Lázní

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 46087
Systémové číslo: P24V00000560
Evidenční číslo zadavatele: PD/SP3083/2024-529101
Datum zahájení: 15.03.2024
Nabídku podat do: 26.03.2024 08:40

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vypracování PD vč. AD pro LBK2 a IP19 v k.ú. Martinov u Mariánských Lázní
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) včetně zajištění autorského dozoru (dále jen „AD“) pro realizaci opatření z plánu společných zařízení dle schváleného návrhu KoPÚ v k.ú. Martinov u Mariánských Lázní.
Zakázka je rozdělena na dva objekty (biokoridor LBK2 a interakční prvek IP19) pro každý z objektů bude vypracována samostatná kompletní projektová dokumentace na výsadbu včetně zpracování plánu následné péče o vysazené porosty.

Navržené objekty:
Objekt 1 - LBK2 - bude navržena nepravidelná výsadba dřevin 6-8 shluků po 30-40 kusech dřevin. V místě střetu se systematickou drenáží je doporučeno pouze zatravnění (aby byla zajištěna funkčnost vodního díla). LBK2 je navržen na p.p.č. 590 v k.ú. Martinov u Mariánských Lázní (výměra 6564 m2).

Objekt 2 - IP19 – návrh opatření je vymezení liniové výsadby autochtonních dřevin. IP19 je navržen na p.p.č. 550/1 v k.ú. Martinov u Mariánských Lázní v délce 300 m a o výměře 1500 m2.

Výsledkem výběrového řízení bude uzavření dvou smluv o dílo:
1. SoD na zpracování PD
2. SoD na provedení AD.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 62 900 Kč bez DPH
  Z toho:
  - vypracování PD: 48 400 Kč bez DPH
  - provedení AD: 14 500 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Cheb

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Karlovarský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy