Veřejná zakázka: Vypracování PD vč. AD a GTP pro cestu VC6 v k.ú. Vlkovice u Mariánských Lázní

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 46080
Systémové číslo: P24V00000553
Evidenční číslo zadavatele: PD/SP3090/2024-529101
Datum zahájení: 15.03.2024
Nabídku podat do: 26.03.2024 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vypracování PD vč. AD a GTP pro cestu VC6 v k.ú. Vlkovice u Mariánských Lázní
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Záměrem veřejné zakázky malého rozsahu je vypracování projektové dokumentace včetně geotechnického průzkumu a následného zajištění stavebního povolení a autorského dozoru pro realizaci opatření z plánu společných zařízení dle schváleného návrhu KoPÚ v k.ú. Vlkovice u Mariánských Lázní. Navržena je vedlejší polní cesta VC6 o délce 256 m na p.p.č. 1149 v k.ú. Vlkovice u Mariánských Lázní, o výměře 2 670 m2. Cesta VC6 umožňuje obsluhu pozemků v sousedním k.ú. Martinov u Mariánských Lázní. Cesta navazuje na komunikaci III/2303, dále pokračuje východním směrem a její úprava končí na hranici k.ú., před místem křížení s železniční tratí. Před místem ukončení úpravy je navrženo místo pro otáčení (obratiště). V místě obratiště se předpokládá napojení realizace komunikace pro pěší Martinov – Vlkovice. Výsledkem bude uzavření dvou smluv o dílo (PD s GTP a AD).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 87 700 Kč bez DPH
  Z toho:
  PD s GTP (včetně zajištění SP) 71 400 Kč
  AD 16 300 Kč

Místo plnění

 • Cheb

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Karlovarský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků