Veřejná zakázka: PD pro VPC 2a v k. ú. Loučná v Krušných horách

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 45907
Systémové číslo: P24V00000379
Evidenční číslo zadavatele: PD/SP2111/2024-529101
Datum zahájení: 23.02.2024
Nabídku podat do: 06.03.2024 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PD pro VPC 2a v k. ú. Loučná v Krušných horách
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zajištění vypracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) pro výstavbu polní cesty C 2a na parcele č. 733 na LV 1 (Obec Jindřichovice) v katastrálním území Loučná v Krušných horách. Součástí vypracování PD bude provedení podrobného geotechnického průzkumu (dále jen „GTP“) v rozsahu nezbytném pro realizaci stavby, včetně stavebního povolení a následně provedení autorského dozoru stavby (dále jen „AD“).
Návrhem opatření je rekonstrukce polní cesty s délkou 770 m, plochou záboru 3 850 m2, kategorie: Pv 4,0/15, konstrukce: štěrkodrť anebo kolejová úprava, odvodnění: příčným sklonem a zasakovacím pásem, bez doprovodné zeleně, popis objektů: výhybny V1, V2, V3 a hospodářský sjezd S2, výskyt sítí a OP: křížení a souběh s VN.

Výsledkem výběrového řízení bude uzavření dvou smluv o dílo – SoD na zpracování PD a SoD na provedení AD.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 253 700 Kč bez DPH
  Z toho:
  vypracování PD: 233 700 Kč bez DPH
  provedení AD: 20 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Sokolov

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Karlovarský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky