Veřejná zakázka: PD – výsadba IP24, IP25, IP26 a část LBK36 v k.ú. Babolky

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 45898
Systémové číslo: P24V00000370
Evidenční číslo zadavatele: PD/SP1805/2024-523101
Datum zahájení: 08.02.2024
Nabídku podat do: 15.02.2024 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PD – výsadba IP24, IP25, IP26 a část LBK36 v k.ú. Babolky
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění zakázky je vypracování projektové dokumentace na prvky územních systémů ekologické stability s protierozní funkcí a to IP24, IP25, IP26 a část LBK36, které jsou součástí plánu společných zařízení navrženého v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Babolky. Součástí vypracování projektové dokumentace bude jejich projednání a zajištění vydání souhlasných vyjádření všech orgánů a organizací dotčených výsadbou, vyhotovení položkových výkazů výměr a rozpočtů, vyhotovení polohopisného zaměření dotčeného území.
Navržené objekty a jejich popis:
SO 01 Interakční prvek IP24, včetně následné péče
Nově navržený interakční prvek na pozemku p.č. 757, o výměře 2148 m2.
SO 02 Interakční prvek IP25, včetně následné péče
Nově navržený interakční prvek na pozemku p.č. 759, o výměře 1759 m2.
SO 03 Interakční prvek IP26, včetně následné péče
Nově navržený interakční prvek na pozemku p.č. 761, o výměře 1375 m2.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR bez uveřejnění výzvy, s uveřejněním smlouvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 180 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jihomoravský kraj
 • Blansko

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Jihomoravský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky