Veřejná zakázka: Komplexní pozemková úprava v k.ú. Přimda, Velké Dvorce a Újezd pod Přimdou

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 44063
Systémové číslo: P23V00002866
Evidenční číslo zadavatele: SP8740/2023-504204
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-037809
Datum zahájení: 24.08.2023
Nabídku podat do: 29.09.2023 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní pozemková úprava v k.ú. Přimda, Velké Dvorce a Újezd pod Přimdou
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Přimda, Velké Dvorce a Újezd pod Přimdou (dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu (přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb. vyhlášky o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí (dále jen "dílo").

Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkové úpravy a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a dále jako neopomenutelný podklad pro územní plánování.

Předpokládaná výměra komplexní pozemkové úpravy je stanovena na 976 ha (k.ú. Přimda 584 ha, k.ú. Velké Dvorce 181 ha a k.ú. Újezd pod Přimdou 211 ha).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 075 200 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Plzeňský kraj
 • Tachov

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky