Veřejná zakázka: Část 1 - PD, GTP a AD pro cesty a IP v k. ú. Všestudy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 43667
Systémové číslo: P23V00002470
Jedná se o část veřejné zakázky: PD a AD pro prvky PSZ v k. ú. Všestudy
Datum zahájení: 12.07.2023
Nabídku podat do: 25.07.2023 12:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Část 1 - PD, GTP a AD pro cesty a IP v k. ú. Všestudy
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Vyhotovení projektových dokumentací a GTP k realizaci hlavních cest a interakčních prvků v k. ú. Všestudy, okres Chomutov. Zajištění stavebního povolení a výkon AD nad realizací stavby.

Vyhotovení PD a GTP na realizaci hlavních cest, kategorie 4,5/30:
• HC1-R o délce 2,114 km s interakčním prvkem IP 8
• HC3-R o délce 1,006 km s interakčním prvkem IP 10
• HC5-R o délce 1,175 km s interakčním prvkem IP 11

Nedílnou součástí projektové dokumentace bude dendrologický průzkum stávajících dřevin, návrh na jejich ošetření a zdůvodnění nutnosti případného kácení.
Výkon autorského dozoru nad realizací výsadby s následnou 3letou pěstební péči.

Dílo (GTP) bude obsahovat:
A) Identifikační údaje
B) Popis stavby včetně objektů
C) Rozbor dostupných podkladů
1. Popis geologických poměrů
2. Popis hydrogeologických poměrů
D) Popis geologického profilu průzkumných sond
E) Protokoly o laboratorních zkouškách
F) Závěrečná zpráva (včetně závěrů a doporučení)
G) Mapové podklady (včetně popisu a umístění sond).

Provedení aktualizace projektové dokumentace po dobu min. 60 měsíců + počet měsíců nad limit (kritéria hodnocení) ode dne poskytnutí poslední části díla a zajištění záruční lhůty za jakost a vady díla po dobu min. 60 měsíců + počet měsíců nad limit (kritéria hodnocení) ode dne předání kompletní části díla.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 770 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústecký kraj
 • Chomutov

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Ústecký kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Státní pozemkový úřad,
KPÚ pro Ústecký kraj,
Pobočka Chomutov
Jiráskova 2528,
430 03 Chomutov

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky