Veřejná zakázka: KoPÚ Dalovy

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Probíhá hlavní řízení
Probíhá fáze dle hlavního zadávacího řízení
DBID: 41944
Jedná se o část veřejné zakázky: Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dalovy a Teplýšovice

Název a popis předmětu

  • Název: KoPÚ Dalovy

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Dalovy, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“).
Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.


Předpokládaná hodnota

  • 1 377 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy