Veřejná zakázka: Výsadba biokoridorů v k.ú. Šakvice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 41747
Systémové číslo: P23V00000551
Evidenční číslo zadavatele: NPO/2023
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-008895
Datum zahájení: 28.02.2023
Nabídku podat do: 03.04.2023 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výsadba biokoridorů v k.ú. Šakvice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je výsadba výsadba biokoridorů, navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Šakvice, které budou plnit významnou krajinotvornou, ekologickou a protierozní funkci.
Stavební objekty SO-01, SO-02 a SO-04 jsou součástí nadregionálního biokoridoru NRBK K 158.
V ploše nynější orné půdy bude doplňovaná autochtonní dřevinná i bylinná vegetace odpovídající místním přírodním podmínkám za účelem plnění základních funkcí místního územního systému ekologické stability (biologické, funkční i estetické) a zároveň bude plnit funkci protierozní (funkci větrolamu).
Realizace výsadeb proběhne na pozemcích KN p.č. 3350, KN p.č. 3353, KN p.č. 3349 a KN p.č. 3376 v k.ú. Šakvice na celkové výměře 69 383 m2.
Návrh výsadeb je veden s ohledem na minimalizaci pozdější údržby.
Součástí plnění bude také zajištění tříleté následné péče o porost.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 12 585 300 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Břeclav

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Jihomoravský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky