Veřejná zakázka: Stavba vodohospodářských opatření v k.ú. Brodeslavy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 41563
Systémové číslo: P23V00000367
Evidenční číslo zadavatele: NPO/2023
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-012434
Datum zahájení: 03.02.2023
Nabídku podat do: 23.02.2023 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavba vodohospodářských opatření v k.ú. Brodeslavy
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je stavba VHO opatření v k.ú. Brodeslavy, okrese Plzeň-sever v Plzeňském kraji. Jedná se o realizaci prvku z plánu společných zařízení provedené komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Brodeslavy.
Východně pod obcí Brodeslavy, pod vyústěním zatrubněného toku je v lokálním biocentru LBC1 v prostoru rokle navržena revitalizace toku (správa Povodí Vltavy s.p.) vč. zřízení 4 neprůtočných tůní a průtočné sedimentační tůně TS, dále nová průtočná vodní nádrž MVN1 a průtočná tůň v místě stávajícího zanikajícího rybníčku s poškozenou hrází a zazemněnou zátopou, která bude odbahněna. V rámci náhradní výsadby je nutné odkácení, které bude provedeno po vytýčení stavby, bude vysazeno 30 ks stromů vč. ošetření dřevin, ochrany proti okusu, otluku osazení kůlů, pletiva apod. Ponechané stromy ohrožené stavbou budou ochráněny.

Stavba je členěna na 6 stavebních objektů:
SO 301 Nádrž MVN 1
SO 302 Tůň T1
SO 303 Revitalizace údolní nivy toku IDVT 10265068
SO 304 Odbahnění
SO 305 Kácení
SO 306 Vegetační úpravy

Blíže viz zadávací dokumentaci.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 16 879 500 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Plzeň-sever

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky