Veřejná zakázka: Realizace vodní nádrže VN 3 v k. ú. Únějovice_II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 40355
Systémové číslo: P22V00003154
Evidenční číslo zadavatele: SP9798/2022-504101/NPO/2022
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-003201
Datum zahájení: 19.10.2022
Nabídku podat do: 09.11.2022 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Realizace vodní nádrže VN 3 v k. ú. Únějovice_II
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je realizace vodní nádrže, která je navržena jako boční nádrž, neprotékaná povodňovými průtoky v toku Merklínka. Přítok vody do nádrže bude zajištěn odběrným objektem na toku Merklinka. Na staveništi vodní nádrže se nenachází sítě technické infrastruktury. Návrh opatření vychází z koncepce opatření pro zvýšení zadržení vody v krajině na katastru Únějovice, který byl zpracován v rámci návrhu společných zařízení komplexních úprav v k.ú. Únějovice. Realizací tohoto opatření dochází k zvýšení schopnosti krajiny zadržovat povrchové vody a dále prospívá k rozšiřování biodiverzity v dané lokalitě.
Vodní nádrž bude ohrázována po celém obvodu nádrže. V rámci stavby jsou navrženy skupinové výsadby stromů (olše lepkavá, habr obecný) a keřů (svída krvavá, klina obecná).

Stavba bude realizována z finančních prostředků Národního programu obnovy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 801 623 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Domažlice

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky