Veřejná zakázka: Údržba HOZ Starý Kolín

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 40199
Systémové číslo: P22V00002998
Evidenční číslo zadavatele: SZ SPU 216988/2021
Datum zahájení: 06.10.2022
Nabídku podat do: 12.10.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Údržba HOZ Starý Kolín
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je pročištění potrubí rozplavením s následným odsátím splavené zeminy. Místa poškození budou identifikována kamerovým průzkumem celého úseku. V místech propadů bude stávající potrubí obnaženo, utěsněno geotextílií a obetonováno. V případě poškození bude potrubí přeseknuto, odstraněno a nahrazeno novou trubou. Místa napojení na stávající potrubí budou podbetonována, utěsněna pomocí geotextílie a obetonována. Šachta bude osazena stávajícím betonovým poklopem. Splavená zemina bude využita k zasypání děr nad místy poškození. Vybouraná truba bude zlikvidována v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění. Údržba bude provedena na jednom objektu stavby vodního díla – hlavní odvodňovací zařízení HOZ v celkové délce 0,100 km. Podrobná specifikace předmětu plnění, způsob a podmínky provedení prací jsou uvedeny v přiložené zadávací dokumentaci (příloha č. 4).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 146 200 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz) nebo na adresu Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků