Veřejná zakázka: Stavba polní cesty C16 v k.ú. Skuhrov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 39908
Systémové číslo: P22V00002707
Evidenční číslo zadavatele: SP9193/2022-541100
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-045414
Datum zahájení: 19.09.2022
Nabídku podat do: 10.10.2022 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavba polní cesty C16 v k.ú. Skuhrov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je stavba vedlejší polní cesty C16 na pozemku p.č. 3772 v k.ú. Skuhrov u Železného Brodu, která spojuje obci Skuhrov s místní komunikací ležící na hranici s k.ú. Alšovice. Stavební práce mají charakter rekonstrukce stávající polní cesty o celkové délce 729,0 m, která je značně poškozena (projeté koleje, nevyhovující parametry, nevyhovující odvodnění), což brání jejímu využití. Stávající kryt komunikace je částečně asfaltového charakteru – z tohoto důvodu PD počítá s ofrézováním na ploše 3x200 m. Rekonstrukce je navržena v celkové délce 729,0 m v kategorii P4,0/30 – šířka cesty je 3,0 m + krajnice 2 x 0,5 m; navrhovaná rychlost je 30 km/h. Konstrukční skladba komunikace – asfalt obalový ACO 11 40 mm, asfalt podkladový ACP 16 50 mm, postřik živičný spojovací, vibrovaný štěrk VŠ 150mm, štěrkodrť ŠDb 200 mm, upravená pláň komunikace se zhutněním 30 MPa. Stabilizované podloží vápněním v mocnosti 50 cm s přidáním 5 % vápna. Krajnice budou provedeny z asfaltového recyklátu. Vozovka je navržena v příčném jednostranném sklonu min. 3,0 %. Odvodnění pláně je navrženo podélnou drenáží zaústěnou do zasakovací jímky dl. 10 m, hl. 1 m a šířky 1 m, nebo případně zaústěnou do příkopu. V trase cesty jsou čtyři napojení cest ve stejné konstrukci jako vozovka a příčné struhy pro odvedení povrchových vod na travnaté plochy. Předmět veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná společností Agroprojekce Litomyšl s.r.o., Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto v 12/2021.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 196 645 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jablonec nad Nisou

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Liberecký kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky