Veřejná zakázka: Stavba polních cest P1, Pv5, sanace strže a dalších opatření v k.ú. Holešín

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 39311
Systémové číslo: P22V00002110
Evidenční číslo zadavatele: SP7947/2022-523101
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-038641
Datum zahájení: 05.08.2022
Nabídku podat do: 23.08.2022 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavba polních cest P1, Pv5, sanace strže a dalších opatření v k.ú. Holešín
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem je realizace na sebe funkčně navazujících prvků plánu společných zařízení:
SO 101 Polní cesta P1 o délce 1,041 km. V km 0,000-0,680 je navržena konstrukce s asfaltovým krytem se zařazením v kategorii P 4,0/30. V úseku km 0,680-1,041 je navržena konstrukce vozovky s krytem z MZK se zařazením v kategorii P 3,5/30.
SO 301 vodohospodářská opatření pro polní cestu P1 (betonové žlaby, zemní a cestní příkop, zatrubnění).
SO 102 Polní cesta Pv5 o celkové délce 450 m je navržena v kategorii P 3,0/30. V km 0,000-0,016 bude zřízen asfaltobetonový povrch, na který v úseku 0,016-0,450 naváže s CB II kolejovým krytem.
SO 302 zemní rigol v km 0,004-0,450 na pravé straně polní cesty Pv5, šířky 1 m a hloubky 0,3 m.
SO 801 interakční prvek IP1 spočívající v zatravnění a ve výsadbě celkem 430 ks keřů v úseku dlouhém 420 m kolem Pv5.
SO 304 zatravněná údolnice včetně zatravněných přístupů ZTP12 a ZTP13 spočívá ve vytvarování a zatravnění údolnice v délce 188 m a šířce cca 10 m v návaznosti na propustek polní cesty Pv5. Po stranách údolnice budou zřízeny štěrkové zatravněné přístupy ZTP12 o délce 177 m a ZTP13 o délce 113 m.
SO 303 sanace strže pro svedení části odvodnění cest P1 a Pv5. Přítok do strže bude od severu zajištěn zatravněním stávající údolnice a odtok zbudováním koryta s propustky a zatrubněním pod silnicí III/37432 do potoku Holešínka. Na třech místech bude strž stabilizována drátokamennými přehrážkami a dále jednou průceznou kamennou hrázkou.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 36 043 354 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Blansko

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Jihomoravský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky