Smlouva: SoD Stavba polních cest P1, Pv5, sanace strže a dalších opatření v k.ú. Holešín

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17600
Evidenční číslo: 931-2022-523101
Datum uzavření smlouvy: 27.09.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 29 310 846,08
Cena v Kč vč. DPH: 35 486 123,76
Zadávací řízení: Stavba polních cest P1, Pv5, sanace strže a dalších opatření v k.ú. Holešín

Název (předmět)

SoD Stavba polních cest P1, Pv5, sanace strže a dalších opatření v k.ú. Holešín

Schválil / podepsal

JMK-VZ

Stručný popis

Předmětem je realizace na sebe funkčně navazujících prvků plánu společných zařízení:
SO 101 Polní cesta P1 o délce 1,041 km. V km 0,000-0,680 je navržena konstrukce s asfaltovým krytem se zařazením v kategorii P 4,0/30. V úseku km 0,680-1,041 je navržena konstrukce vozovky s krytem z MZK se zařazením v kategorii P 3,5/30.
SO 301 vodohospodářská opatření pro polní cestu P1 (betonové žlaby, zemní a cestní příkop, zatrubnění).
SO 102 Polní cesta Pv5 o celkové délce 450 m je navržena v kategorii P 3,0/30. V km 0,000-0,016 bude zřízen asfaltobetonový povrch, na který v úseku 0,016-0,450 naváže s CB II kolejovým krytem.
SO 302 zemní rigol v km 0,004-0,450 na pravé straně polní cesty Pv5, šířky 1 m a hloubky 0,3 m.
SO 801 interakční prvek IP1 spočívající v zatravnění a ve výsadbě celkem 430 ks keřů v úseku dlouhém 420 m kolem Pv5.
SO 304 zatravněná údolnice včetně zatravněných přístupů ZTP12 a ZTP13 spočívá ve vytvarování a zatravnění údolnice v délce 188 m a šířce cca 10 m v návaznosti na propustek polní cesty Pv5. Po stranách údolnice budou zřízeny štěrkové zatravněné přístupy ZTP12 o délce 177 m a ZTP13 o délce 113 m.
SO 303 sanace strže pro svedení části odvodnění cest P1 a Pv5. Přítok do strže bude od severu zajištěn zatravněním stávající údolnice a odtok zbudováním koryta s propustky a zatrubněním pod silnicí III/37432 do potoku Holešínka. Na třech místech bude strž stabilizována drátokamennými přehrážkami a dále jednou průceznou kamennou hrázkou.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihomoravský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy