Veřejná zakázka: PD – Stavba polních cest HC20, HC5 a vodní nádrže VN3 v k.ú. Habrovany

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 37693
Systémové číslo: P22V00000493
Evidenční číslo zadavatele: SP4923/2022-523101
Datum zahájení: 06.05.2022
Nabídku podat do: 20.05.2022 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PD – Stavba polních cest HC20, HC5 a vodní nádrže VN3 v k.ú. Habrovany
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění zakázky je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby na prvky plánu společných zařízení v k.ú Habrovany. Projektová dokumentace bude řešit vodní nádrž VN3, polní cestu HC5 a HC20 včetně interakčních prvků IP29b a IP 30. Součástí projektové dokumentace bude projednání s dotčenými orgány a organizacemi, vyhotovení soupisu prací a dodávek včetně rozpočtů, vyhotovení výškopisných a polohopisných zaměření, provedení podrobného geotechnického průzkumu podle platných technických norem a předpisů, provedení biologického průzkumu s následným posouzením území záměru s ohledem na zájmy chráněné ZOPK, zajištění vydání souhlasných vyjádření všech orgánů a organizací dotčených stavbami a zajištění vydání stavebního a vodoprávního povolení.
Předpokládá se, že realizace vodní nádrže VN3 podle zpracované PD bude financována z Národního plánu obnovy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 450 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jihomoravský kraj
 • Vyškov

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Jihomoravský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky