Smlouva: PD – Stavba polních cest HC20, HC5 a vodní nádrže VN3 v k.ú. Habrovany

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 16860
Evidenční číslo: 535-2022-523101
Datum uzavření smlouvy: 29.06.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 478 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 578 380,00
Zadávací řízení: PD – Stavba polních cest HC20, HC5 a vodní nádrže VN3 v k.ú. Habrovany

Název (předmět)

PD – Stavba polních cest HC20, HC5 a vodní nádrže VN3 v k.ú. Habrovany

Schválil / podepsal

JMK - VZ

Stručný popis

Předmětem plnění zakázky je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby na prvky plánu společných zařízení v k.ú Habrovany. Projektová dokumentace bude řešit vodní nádrž VN3, polní cestu HC5 a HC20 včetně interakčních prvků IP29b a IP 30. Součástí projektové dokumentace bude projednání s dotčenými orgány a organizacemi, vyhotovení soupisu prací a dodávek včetně rozpočtů, vyhotovení výškopisných a polohopisných zaměření, provedení podrobného geotechnického průzkumu podle platných technických norem a předpisů, provedení biologického průzkumu s následným posouzením území záměru s ohledem na zájmy chráněné ZOPK, zajištění vydání souhlasných vyjádření všech orgánů a organizací dotčených stavbami a zajištění vydání stavebního a vodoprávního povolení.
Předpokládá se, že realizace vodní nádrže VN3 podle zpracované PD bude financována z Národního plánu obnovy.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihomoravský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy