Veřejná zakázka: Znalecké posudky KPÚ pro Karlovarský kraj na roky 2021 a 2022: Část 2 - Znalecké posudky pro ocenění staveb - korekce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 36006
Systémové číslo: P21V00004083
Evidenční číslo zadavatele: SP2760/2021-529101
Datum zahájení: 09.03.2021
Nabídku podat do: 24.03.2021 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Znalecké posudky KPÚ pro Karlovarský kraj na roky 2021 a 2022: Část 2 - Znalecké posudky pro ocenění staveb - korekce
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Vyhotovení znaleckých posudků na roky 2021 a 2022, pro naplnění potřeb dle platných znění zákonů č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadě a o změně některých souvisejících zákonů, č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích a č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ocenění majetku stanovení výše nájemného, náhrady škod a majetkové újmy.

Upozornění:
Tato VZMR, dělená na části byla zahájena na URL odkazu:
https://zakazky.spucr.cz/contract_display_32676.html
Část 1 - Znalecké posudky pro ocenění pozemků a věcných břemen - plnění probíhá pod výše uvedeným odkazem.

Část 2 - Znalecké posudky pro ocenění staveb, z důvodu zjištěné administrativní chyby, při přípravě podpisu rámcové dohody a vzhledem k tomu, že VZMR je v původní zakázce pro obě části již ve stavu "Zadáno", není možné tento stav upravit, aniž by nedošlo ke smazání již uzavřené rámcové dohody pro část 1. Proto byla zvolena varianta opravy zadání pro část 2 "korekcí" původní zakázky na odkazu https://zakazky.spucr.cz/contract_display_32706.html

Jedná se o pokračování prvotní VZMR se stejným předmětem plnění. Veškeré doklady před zadáním veřejné zakázky jsou uloženy v původní VZMR.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 999 800 Kč bez DPH
  Z toho pro část 2 - 439.000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovarský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Karlovarský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
podatelnu Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj na adrese Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky