Veřejná zakázka: Vodní nádrž VN 5 a polní cesta VPC 3 v k. ú. Neuměř

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 35712
Systémové číslo: P21V00003789
Evidenční číslo zadavatele: SP7280/2021-504202
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 20.09.2021
Nabídku podat do: 07.10.2021 07:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vodní nádrž VN 5 a polní cesta VPC 3 v k. ú. Neuměř
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Účelem a předmětem veřejné zakázky na stavební práce je realizace vybraných prvků plánu společných zařízení podle schváleného návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Neuměř.

Vodní nádrž VN 5

Vodní nádrž VN 5 je navržena jako průtočná, částečně zahloubená údolní malá vodní nádrž se stálou hladinou nadržení. Hráz rybníka je navržena homogenní sypaná z místních materiálů (objem výkopku cca 8 680 m3). V rámci stavby opevněného koryta bude provedeno napojení stávajícího silničního příkopu podél cesty HPC1 do stávajícího odpadního koryta. Požerák se navrhuje prefabrikovaný, otevřený, se třemi dlužovými stěnami. Při stavbě vodní nádrže dojde ke kácení stromů a křovin podél stávajícího vodního toku. Následně bude provedena náhradní výsadba 35 stromů.

Polní cesta VPC 3 v k.ú. Neuměř

Polní cesta VPC 3 je navržena jako jednopruhová kategorie P4/20 délky 823 m. Povrch polní cesty budou tvořit betonové dílce kolejově (dl. 752,2 m) a asfaltový povrch (475 m2), úseky s jinými povrchy jsou od sebe odděleny ŽB pasy. Odvodnění pláně komunikace bude provedeno odvodňovacím příkopem a trativodem. Pro převedení vod a odvodnění cesty bude zřízeno pět propustků. Při stavbě dojde ke kácení stromů a křovin. Následně bude provedena náhradní výsadba 378 stromů.

Veřejná zakázka je dělená na dvě dílčí části nikoliv dělená na části ve smyslu ZZVZ. Dodavatel bude oprávněn podat nabídku pouze na obě dvě dílčí části veřejné zakázky současně. Na každou dílčí část bude uzavřena smlouva o dílo.

VZ je dělená na dvě ucelené části vymezené těmito názvy:

Část 1 - VN 5 v k. ú. Neuměř
Část 2 - VPC 3 v k. ú. Neuměř

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 27 011 966 Kč bez DPH
  Část 1 - VN 5 v k. ú. Neuměř - PH činí 13 549 965,27 Kč bez DPH

  Část 2 - VPC 3 v k. ú. Neuměř - PH činí 13 462 000,48 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Plzeň-jih

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz).

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy