Veřejná zakázka: Záchytný příkop ZP2, polní cesta DC4 a interakční prvek IP9 v k. ú. Žlutava

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 35495
Systémové číslo: P21V00003571
Evidenční číslo zadavatele: SP10149/2021-525101
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-035629
Datum zahájení: 01.09.2021
Nabídku podat do: 17.09.2021 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Záchytný příkop ZP2, polní cesta DC4 a interakční prvek IP9 v k. ú. Žlutava
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky je zhotovení stavby Záchytný příkop ZP2, polní cesta DC4 a interakční prvek IP9 v k. ú. Žlutava. Jedná se o realizaci prvků plánu společných zařízení v rámci pozemkových úprav v k .ú. Žlutava. Jedná se o stavbu záchytných příkopů ZP1 a ZP2, doplňkové polní cesty DC4 a interakčního prvku IP9. Účelem stavby je vytvoření svodného prvku, který bude sloužit k odvodnění části zemědělských pozemků a účelové komunikace, která bude sloužit k údržbě příkopu ZP2, a zároveň jako svodný prvek pro
budoucí zaústění dalších záchytných příkopů. Dále je účelem protierozní ochrana obce. Navržená opatření přispějí ke zlepšení životního prostředí.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 975 600 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Zlín

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Zlínský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky