Veřejná zakázka: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kostelany, Újezdsko, Lhotka u Kroměříže

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 34658
Systémové číslo: P21V00002734
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-025752
Datum zahájení: 16.07.2021
Nabídku podat do: 17.08.2021 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kostelany, Újezdsko, Lhotka u Kroměříže
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Kostelany, Újezdsko, Lhotka u Kroměříže, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“).
Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
KoPÚ budou řešeny se zvláštním zřetelem na zpřístupnění pozemků a úpravu vodohospodářských poměrů v krajině.
KoPÚ byly vyvolány na základě žádosti Obce Kostelany (všechna výše uvedená katastrální území spadají pod jeden obecní úřad).
Předpokládaná výměra řešeného území v obvodu KoPÚ je 400 ha. Celková výměra KoPÚ je 414 ha.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 963 400 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Kroměříž

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Zlínský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky