Veřejná zakázka: Polní cesta HPC 1.1 v k. ú. Brůdek a polní cesty C 1 a C 5 v k. ú. Studánky u Všerub

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 33987
Systémové číslo: P21V00002063
Evidenční číslo zadavatele: SP5035/2021-504202
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-026450
Datum zahájení: 02.06.2021
Nabídku podat do: 21.06.2021 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Polní cesta HPC 1.1 v k. ú. Brůdek a polní cesty C 1 a C 5 v k. ú. Studánky u Všerub
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem stavebních prací je rekonstrukce polních cest v k. ú. Brůdek a Studánky u Všerub. Veřejná zakázka je dělená na dvě dílčí části nikoliv dělená na části ve smyslu ZZVZ. Dodavatel bude oprávněn podat nabídku pouze na obě dvě dílčí části veřejné zakázky současně. Na každou dílčí část bude uzavřena smlouva o dílo.
VZ je dělená na dvě ucelené části vymezené těmito názvy:
Část 1 - Polní cesta HPC 1.1 v k. ú. Brůdek
Část 2 - Polní cesty C 1 a C 5 v k. ú. Studánky u Všerub

Polní cesta HPC 1.1 v k. ú. Brůdek
Polní cesta HPC 1.1 je navržena jako jednopruhová, kategorie P 4,5 s návrhovou rychlostí Vn = 30 km/hod. Kryt polní cesty je navržen z asfaltového betonu. Začátek staničení je situován v místě napojení na silnici II/184 v obci Brůdek, rekonstrukce začíná ve staničení km 0,015. Ve staničení km 0,004 – 0,015 bude provedena úprava stávajícího krytu a konstrukce z důvodu předpokládaného porušení komunikace při realizaci stavby polní cesty HPC 1.1. Rekonstrukce dále pokračuje západním směrem k osadě Studánky a končí ve staničení km 0,875. Konec polní cesty HPC 1.1 a začátek cesty C 1 je situován v místě hranice katastrálních území Brůdek / Studánky u Všerub. Vzhledem k nevyhovujícím parametrům stávající polní cesty a k předpokládanému provozu moderní zemědělské techniky byla cesta, po provedené komplexní pozemkové úpravě, navržena k rekonstrukci. Délka polní cesty HPC 1.1 je 0,870 km.

Polní cesty C 1 a C 5 v k. ú. Studánky u Všerub
Polní cesta C 1 je navržena jako jednopruhová, kategorie P 4,5 s návrhovou rychlostí Vn = 30 km/hod. Začátek rekonstrukce je situován ve staničení km 0,875 v místě konce rekonstrukce polní cesty HPC 1.1. Rekonstrukce dále pokračuje jihozápadním směrem přes osadu Studánky a končí ve staničení km 2,144. Začátek polní cesty C 1 a konec polní cesty HPC 1.1 je situován v místě hranice katastrálních území Brůdek / Studánky u Všerub.
Polní cesta C 5 je navržena rovněž jako jednopruhová, kategorie P 4,5 s návrhovou rychlostí Vn = 30 km/hod. Začátek rekonstrukce je situován v místě hranice katastrálních území Všeruby / Studánky u Všerub, ve staničení km 1,404. Rekonstrukce dále pokračuje severním směrem a končí ve staničení km 1,763, v místě napojení na polní cestu C 1.
Kryt polní cesty C 1 je od ZÚ do km 1,470 navržen z asfaltového betonu, na zbývající části a na polní cesty C 5 je navržen kryt z penetračního makadamu. Kategorie a kryt polních cest jsou navrženy dle požadavku investora. Vzhledem k nevyhovujícím parametrům stávající polní cesty a k předpokládanému provozu moderní zemědělské techniky byly cesty, po provedené komplexní pozemkové úpravy, navrženy k rekonstrukci.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 21 226 538 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky