Smlouva: Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Líšnice u Kostelce

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 14473
Evidenční číslo: 964-2021-505101
Datum uzavření smlouvy: 27.07.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ano
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 536 500,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 859 165,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Líšnice u Kostelce

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Líšnice u Kostelce

Schválil / podepsal

JČ-VZ

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen "KoPÚ") v katastrálním území Líšnice u Kostelce včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí. Výsledky pozemkových úprav budou sloužit pro obnovu katastrálního operátu a jako neopomenutelný podklad pro plánování a architekturu krajiny. Do obvodu KoPÚ bude zahrnuto celé katastrální území mimo zastavěné území obce, zemědělského areálu, zastavěné území ve východní a severozápadní části k.ú. a velkých lesních komplexů v severovýchodní a jižní části k.ú. Do obvodu KoPÚ jsou zahrnuty některé menší lesní pozemky jako pozemky řešené dle §2 zákona, u kterých bude provedeno zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech. Předpokládaná výměra řešeného území KoPÚ je 290 ha.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy