Veřejná zakázka: Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Jesenice u Rakovníka a k. ú. Krty s rekonstrukcí přídělů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 31371
Systémové číslo: P20V00003830
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-038331
Datum zahájení: 27.10.2020
Nabídku podat do: 20.01.2021 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Jesenice u Rakovníka a k. ú. Krty s rekonstrukcí přídělů
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování 2 návrhů komplexních pozemkových úprav v k. ú. Jesenice u Rakovníka a v k. ú. Krty s rekonstrukcí přídělů včetně nezbytných zeměměřičských činností určených pro obnovu katastrálního operátu (přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst.3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) v platném znění a vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o určení hranic pozemků (rekonstrukce přídělů pouze v k. ú. Krty) a jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv.
Výsledkem rekonstrukce přídělů v k. ú. Krty bude vyhotovení GP a vydání rozhodnutí o určení hranic pozemků a zápis rozhodnutí o určení hranic do katastru nemovitostí.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 752 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy