Veřejná zakázka: Obnova „Rybníka pod lesem“ v k.ú. Malměřice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 31138
Systémové číslo: P20V00003597
Datum zahájení: 16.10.2020
Nabídku podat do: 30.10.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Obnova „Rybníka pod lesem“ v k.ú. Malměřice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Specifikace a rozsah požadovaného plnění: Obnova rybníka o ploše stálé hladiny 1416 m2, včetně souvisejících objektů (úprava zátopy, hráz, výpustný objekt, ozelenění, rozdělovací a revizní šachta).
Jedná se o stávající rybník, jižně od obce Malměřice. Tento rybník je hlavní částí interakčního prvku IPS 6. Hlavním účelem obnovy „Rybníka pod lesem“ je zvýšení retenční schopnosti krajiny a vytvoření vodního biotopu se stojatou vodou. Realizací návrhu dojde ke zvýšení ekologické stability dotčeného území. Lokalita bude poskytovat vhodná stanoviště pro rostlinná, a především živočišná společenstva spjatá s vodním a mokřadním prostředím. Vzniklé litorální prostory nádrží budou tvořit stanoviště vhodná k úkrytu a hnízdění vodního ptactva. Výsadba stromů vytvoří stanoviště vhodná k úkrytu a rozmnožování pro faunu vázanou na toto prostředí. Navržená opatření budou mít i funkci krajinotvornou a estetickou.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 941 455 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Louny

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Ústecký kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy