Veřejná zakázka: Realizace VHO III. v k.ú. Bolešiny - SO 02 Suchý poldr a SO 03 Tůně

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 30893
Systémové číslo: P20V00003352
Evidenční číslo zadavatele: SP8953/2020/504203
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 22.09.2020
Nabídku podat do: 12.10.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Realizace VHO III. v k.ú. Bolešiny - SO 02 Suchý poldr a SO 03 Tůně
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Výstavba vodohospodářských opatření zahrnuje SO 02 Suchý poldr a SO 03 Tůně. Retenční nádrž je navržena jako suchá, bez stálého nadržení, budou do ní svedeny dešťové vody z východní části povodí z nově zbudované soustavy tůní. Stavbu tvoří zemní, homogenní sypaná hráz nádrže délky 50 m, šířka koruny hráze 4 m, hráz je v koruně pojezdná, vozovka v koruně šířky 3 m. Dále stavbu tvoří sdružený objekt pro převedení běžných i povodňových průtoků a koryto, které bude odvádět vodu ze sdruženého objektu poldru. Tůně jsou navrženy dvě, větší průtočná a menší neprůtočná. Tůně budou zcela zanořeny do terénu, nebudou opatřeny žádnými objekty pro manipulaci. Průtočná tůň bude o rozměrech 21x18m s plochou cca 300 m2, hloubka do 1,5 m. Neprůtočná tůň bude o rozměrech 13x15 m s plochou cca 160 m2, hloubka do 0,8m.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 538 878 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Plzeňský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy