Veřejná zakázka: Jednoduché pozemkové úpravy pro upřesnění přídělů v k.ú. Dolní Přím

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 30729
Systémové číslo: P20V00003188
Datum zahájení: 08.09.2020
Nabídku podat do: 21.09.2020 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Jednoduché pozemkové úpravy pro upřesnění přídělů v k.ú. Dolní Přím
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování návrhu Jednoduchých pozemkových úprav pro upřesnění přídělů v katastrálním území Dolní Přím včetně nezbytných zeměměřičských činností určených pro obnovu katastrálního operátu (přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu charakteristiky kvality 3 dle § 7 odst. 3 a bodu 13 vyhlášky č.357/2013 Sb.), vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků JPÚ do katastru nemovitostí a vyhotovení geometrických plánů pro zápis do kn včetně vytyčení hranic pozemků a předepsané stabilizace.
Pozemkovými úpravami dojde v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 a § 13 zákona č. 139/2002 Sb. k upřesnění přídělů. Řízení bude ukončeno vydáním rozhodnutí o určení hranic pozemků.
Výsledek jednoduchých pozemkových úprav bude sloužit pro obnovu katastrálního operátu.
Konkrétně se jedná o upřesnění přídělových parcel evidovaných v katastru nemovitostí ve zjednodušené evidenci (GP) v k.ú. Dolní Přím (předpokládaný rozsah 48 ha, 79 přídělových parcel, 27 KN parcel bez LV, 19 KN parcel s LV). O upřesnění přídělových parcel požádal Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj. V daném k.ú. je mapa KMD – 94 % mimo grafické příděly.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 580 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Královéhradecký kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Hradec Králové, Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky