Veřejná zakázka: KoPÚ Choroušky s částí k. ú. Chorušice

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 28335
Jedná se o část veřejné zakázky: Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zahájí u Chorušic a Choroušky
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název a popis předmětu

  • Název: KoPÚ Choroušky s částí k. ú. Chorušice

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění části veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Choroušky s částí k. ú. Chorušice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.
Návrhy KoPÚ budou zpracovány tak, aby je bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.


Předpokládaná hodnota

  • 1 125 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky