Veřejná zakázka: Zajištění systémové, technické podpory aplikací PROLAND, DMT Atlas a metodické podpory VFP

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 27455
Systémové číslo: P19V00005036
Evidenční číslo zadavatele: SZ SPU 489782/2019
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-045460
Datum zahájení: 19.12.2019
Nabídku podat do: 22.01.2020 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Zajištění systémové, technické podpory aplikací PROLAND, DMT Atlas a metodické podpory VFP
  • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je licenční a systémová podpora aplikací PROLAND a DMT Atlas a dalších nadstaveb a rozvoje aplikací a školení formou ad hoc služeb. Systémová a technická podpora softwarových produktů zahrnuje:
- dodávky veškerých aktualizací daného software včetně dodávky nových verzí software v min. počtu licencí 300 ks plovoucích a 100 ks portable SW PROLAND, a 5ks licencí SW DMT Atlas, včetně dalších nadstaveb a speciálních aplikací,
- zajištění a přípravu aktualizace dat z ČÚZK v měsíčním cyklu, včetně připojení příslušných dat do aplikací,
- podporu výměnného formátu pozemkových úprav (VFP) v rámci legislativních změn a následné úpravy funkcionality programového vybavení dle požadavků (řešených formou ad hoc), průběžná odborná pomoc uživatelům
- telefonickou nebo písemnou (email) technickou podpor uživatelů k funkcím a použití software, diagnóze a řešení problémů,- odstraňování vad programového vybavení,
- školení pracovníků v užívaném programovém vybavení,- správu licenčního serveru na SPÚ.
Metodická podpora zahrnuje:
- analýzu požadavků na změny VFP (vyvolané výměnným formátem katastru VFK,
- zajištění souladu s platnou legislativou ČR a vnitřními předpisy SPÚ),
- řešení stavů souvisejících s přejímkami dat o pozemkových úpravách,
- návrh řešení problematických stavů včetně zajištění organizace ověřovacího provozu navrhovaných změn a následného vyhodnocení jako podkladu pro případné rozhodnutí SPÚ o změně definice VFP nebo metodického pokynu, a účast Poskytovatele na pravidelných měsíčních jednáních svolávaných Objednatelem.
Dále zahrnuje služby ad-hoc (na základě písemné objednávky).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: otevřené řízení
  • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 6 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky