Veřejná zakázka: Komplexní pozemkové úpravy Oldřiš u Hlinska

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 26729
Systémové číslo: P19V00004310
Evidenční číslo zadavatele: 544100
Datum zahájení: 04.11.2019
Nabídku podat do: 15.11.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Komplexní pozemkové úpravy Oldřiš u Hlinska
  • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Oldřiš u Hlinska, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“).
Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
Mimo nové uspořádání pozemků zohledňující hospodaření na nich, zajištění přístupnosti všech pozemků a celkové prostupnosti krajiny bude kladen důraz na řešení vodohospodářských poměrů v území při respektování staveb odvodnění, a to jak z hlediska jejich funkce, tak z hlediska platné legislativy (vodní zákon, majetkoprávní vztahy).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: 1 518 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Pardubický kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 495563

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy