Veřejná zakázka: Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Rychaltice

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 25924
Jedná se o část veřejné zakázky: Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Rychaltice a Sklenov
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název a popis předmětu

  • Název: Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Rychaltice

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je:
vypracování návrhů komplexních pozemkových úprav v k.ú. Rychaltice včetně nezbytných zeměměřičských činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčování hranic nových pozemků dle zapsané DKM. Předmětné dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a jako neopomenutelný podklad pro územní plánování. Celková předpokládaná výměra je 305 ha.


Předpokládaná hodnota

  • 4 845 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky