Smlouva: Smlouva o dílo na KoPÚ v k. ú. Rychaltice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 10184
Datum uzavření smlouvy: 29.10.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ano
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 958 050,00
Cena v Kč vč. DPH: 3 579 241,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Rychaltice

Název (předmět)

Smlouva o dílo na KoPÚ v k. ú. Rychaltice

Schválil / podepsal

MSK - VZ

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je:
vypracování návrhů komplexních pozemkových úprav v k.ú. Rychaltice včetně nezbytných zeměměřičských činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčování hranic nových pozemků dle zapsané DKM. Předmětné dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a jako neopomenutelný podklad pro územní plánování. Celková předpokládaná výměra je 305 ha.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Moravskoslezský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy