Veřejná zakázka: Stavba polní cesty NVPC 5 v k.ú. Krsy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 25306
Systémové číslo VZ: P19V00002892
Evidenční číslo zadavatele: SP12588/2019-504201
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-029554
Datum zahájení: 11.07.2019
Nabídku podat do: 29.07.2019 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Stavba polní cesty NVPC 5 v k.ú. Krsy
  • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je realizace stavby polní cesty NVPC 5 v k.ú.
Krsy.
Polní cesta NVPC 5 je řešena jako novostavba polní cesty a je navržena jako propojení stávající silnice II. třídy č. 20152 a stávající
silnice II. třídy č. 201.
Polní cesta NVPC 5 je navržena v kategorii P 5,0/30 s výhybnami,
jako jednopruhová se šířkou jízdního pruhu 4,0 m a s nezpevněnými krajnicemi v šířce 1,0 m (2 x 0,5 m). Celková délka polní cesty je 442,87 m. Vozovka polní cesty včetně výhyben je navržena s povrchem asfaltovým (ACO 11, tl. 4 cm) s celkovou tloušťkou konstrukce 46 cm.
Součástí navržených úprav jsou kromě vlastní polní cesty včetně
nezbytných výhyben i sejmutí orniční vrstvy, kácení mimolesních dřevin (ovocné stromy, keřové porosty), sjezdy na přilehlé pozemky, návrh odvodnění, trubní propustek v místě napojení na II/201 včetně nezbytných úprav navazujících úseků silničního příkopu, zemní práce včetně sanace aktivní zóny, terénní úpravy, trvalé dopravní značení a návrh přechodného dopravního značení.
Polní cesta NVPC 5 bude sloužit ke zpřístupnění zemědělských
pozemků v dané lokalitě a umožní odklon provozu zemědělské
techniky od průjezdu obcí Krsy. Dále plní krajinotvornou a
protierozní funkci.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
  • Režim veřejné zakázky: podlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 10 587 612 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 495563

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky