Veřejná zakázka: Komplexní pozemkové úpravy Moravský Karlov a Šanov - část 1 KoPÚ Moravský Karlov

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 20932
Jedná se o část veřejné zakázky: Komplexní pozemkové úpravy Moravský Karlov a Šanov
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název a popis předmětu

  • Název: Komplexní pozemkové úpravy Moravský Karlov a Šanov - část 1 KoPÚ Moravský Karlov

Stručný popis předmětu:
V celém k. ú. Moravský Karlov platí mapa KMD, katastrální území má rozlohu cca 678 ha, je zde evidováno 940 parcel, 112 LV se 138 vlastníky, z toho v zájmovém území je zahrnuto 269 parcel, 35 LV s 33 vlastníky. Do obvodu KoPÚ je zahrnuto téměř 25 ha (4 parcely KN) grafického přídělu koncentrovaného ve dvou lokalitách.
O provedení pozemkových úprav v k.ú. Moravský Karlov požádala obec Červená Voda a katastrální úřad v r. 2016 z důvodu nedokončeného přídělového řízení.
Do obvodu pozemkových úprav je zahrnuta jen část katastrálního území Moravský Karlov, z obvodu je vyjmuta převážná část zastavěného území obce a téměř celý komplex lesního porostu ve východní části území. Předpokládaná výměra řešeného území bude cca 125 ha, včetně rezervy cca 2 ha. Zahrnuje pozemky zemědělského půdního fondu, lesní pozemky, které se nacházejí na severovýchodní straně obvodu dotčeného území a 13 stavebních objektů. Definitivní rozloha bude známa po upřesnění obvodů a bude fakturována dle skutečnosti.
Změna katastrální hranice se nepředpokládá.


Předpokládaná hodnota

  • 812 500 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky