Smlouva: Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Moravský Karlov

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 7581
Datum uzavření smlouvy: 30.10.2018
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 853 600,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 032 856,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy Moravský Karlov a Šanov - část 1 KoPÚ Moravský Karlov

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Moravský Karlov

Schválil / podepsal

PAK-VZ

Stručný popis

V celém k. ú. Moravský Karlov platí mapa KMD, katastrální území má rozlohu cca 678 ha, je zde evidováno 940 parcel, 112 LV se 138 vlastníky, z toho v zájmovém území je zahrnuto 269 parcel, 35 LV s 33 vlastníky. Do obvodu KoPÚ je zahrnuto téměř 25 ha (4 parcely KN) grafického přídělu koncentrovaného ve dvou lokalitách.
O provedení pozemkových úprav v k.ú. Moravský Karlov požádala obec Červená Voda a katastrální úřad v r. 2016 z důvodu nedokončeného přídělového řízení.
Do obvodu pozemkových úprav je zahrnuta jen část katastrálního území Moravský Karlov, z obvodu je vyjmuta převážná část zastavěného území obce a téměř celý komplex lesního porostu ve východní části území. Předpokládaná výměra řešeného území bude cca 125 ha, včetně rezervy cca 2 ha. Zahrnuje pozemky zemědělského půdního fondu, lesní pozemky, které se nacházejí na severovýchodní straně obvodu dotčeného území a 13 stavebních objektů. Definitivní rozloha bude známa po upřesnění obvodů a bude fakturována dle skutečnosti.
Změna katastrální hranice se nepředpokládá.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Pardubický kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy