Veřejná zakázka: Komplexní pozemkové úpravy Malá Strana u Chotěšic, Velenice a Opolany

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 14667
Systémové číslo: P17V00003270
Evidenční číslo zadavatele: 6VZ10311/2017-537101
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-021533
Datum zahájení: 03.08.2017
Nabídku podat do: 11.09.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní pozemkové úpravy Malá Strana u Chotěšic, Velenice a Opolany
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu výše uvedených komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu dle vyhlášky 357/2016 Sb. Návrhy budou zpracovány tak, aby je bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a pro rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Návrh KoPÚ bude vyhotoven podle podrobnějšího členění, které odpovídá náležitostem uvedeným ve vyhlášce č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav.

Dílo bude dokončováno po dílčích částech, jejichž obsah bude shodný s přílohou vyhlášky
č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav a metodického návodu k provádění pozemkových úprav (2016). Výsledky jednotlivých dílčích částí budou předávány v souladu se smlouvou o dílo.
Návrhy KoPÚ jsou samostatnými částmi, zadávanými společně v rámci veřejné zakázky.
Část 1) Komplexní pozemkové úpravy Malá Strana u Chotěšic
Část 2) Komplexní pozemkové úpravy Opolany
Část 3) Komplexní pozemkové úpravy Velenice

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 12 977 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
 • Název oddělení: KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Husinecká 1024/11a
130 00 Praha 3 - Žižkov

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy