Veřejná zakázka: Část 3: Komplexní pozemková úprava Stratov

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1367
Jedná se o část veřejné zakázky: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Stratov, Přerov nad Labem, Šlotava, Kostelní Lhota
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název a popis předmětu

  • Název: Část 3: Komplexní pozemková úprava Stratov

Stručný popis předmětu:
V rámci obvodu jsou řešeny dle ust.§ 2 zákona č. 139/2002 Sb. i lesní a trvalé porosty ve výměře 6 ha. Celková výměra pozemků řešených v je 573 ha. Celkem se v obvodu pozemkové úpravy nachází 974 parcel na 178 listech vlastnictví zapsaných pro cca 272 vlastníků. Pozemky v intravilánu obce jsou zařazeny mimo obvod.


Předpokládaná hodnota

  • 2 284 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky