Smlouva: Část 3: Komplexní pozemková úprava Stratov

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 3032
Datum uzavření smlouvy: 09.06.2015
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 249 400,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 511 774,00
Zadávací řízení: Část 3: Komplexní pozemková úprava Stratov

Název (předmět)

Část 3: Komplexní pozemková úprava Stratov

Stručný popis

V rámci obvodu jsou řešeny dle ust.§ 2 zákona č. 139/2002 Sb. i lesní a trvalé porosty ve výměře 6 ha. Celková výměra pozemků řešených v je 573 ha. Celkem se v obvodu pozemkové úpravy nachází 974 parcel na 178 listech vlastnictví zapsaných pro cca 272 vlastníků. Pozemky v intravilánu obce jsou zařazeny mimo obvod.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy