Veřejná zakázka: Část 2 - Zpracování vodohospodářských realizačních projektů a projektů na zlepšení životního prostředí

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11520
Jedná se o část veřejné zakázky: „Projektová dokumentace - Společná zařízení KoPÚ Vitějovice“
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název a popis předmětu

  • Název: Část 2 - Zpracování vodohospodářských realizačních projektů a projektů na zlepšení životního prostředí

Stručný popis předmětu:
Vyhotovení realizačních projektů dle schváleného návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Vitějovice. Jedná se o vodohospodářské stavby a stavby na zlepšení životního prostředí a to o protipovodňovou zemní hráz NPZH1, záchytný příkop NPMP1, propustek se zpětnou klapkou pod silnicí III/14533 NPZK1, zvýšené sjezdy NVV1 až NVV4, revitalizaci zatrubněného toku NOP1 a rekonstrukci malé vodní nádrže s retenčním prostorem NPRN1 a výstavba nové malé vodní nádrže NPRN2, propustky NPN1 a NPN2, rekonstrukci vodoteče SOV1, vodoteč NOV1 a NV2.


Předpokládaná hodnota

  • 950 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky