Smlouva: „Projektová dokumentace - Společná zařízení KoPÚ Vitějovice“ - Část 2 - Zpracování vodohospodářských realizačních projektů a projektů na zlepšení životního prostředí

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1741
Datum uzavření smlouvy: 15.02.2017
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 515 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 623 150,00
Zadávací řízení: Část 2 - Zpracování vodohospodářských realizačních projektů a projektů na zlepšení životního prostředí

Název (předmět)

„Projektová dokumentace - Společná zařízení KoPÚ Vitějovice“ - Část 2 - Zpracování vodohospodářských realizačních projektů a projektů na zlepšení životního prostředí

Stručný popis

Vyhotovení realizačních projektů dle schváleného návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Vitějovice. Jedná se o vodohospodářské stavby a stavby na zlepšení životního prostředí a to o protipovodňovou zemní hráz NPZH1, záchytný příkop NPMP1, propustek se zpětnou klapkou pod silnicí III/14533 NPZK1, zvýšené sjezdy NVV1 až NVV4, revitalizaci zatrubněného toku NOP1 a rekonstrukci malé vodní nádrže s retenčním prostorem NPRN1 a výstavba nové malé vodní nádrže NPRN2, propustky NPN1 a NPN2, rekonstrukci vodoteče SOV1, vodoteč NOV1 a NV2.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy