Veřejná zakázka: KoPÚ v k.ú. Svojše - dopracování

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 10028
Systémové číslo: P16V00003613
Evidenční číslo zadavatele: 2VZ9909/2016-504203
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 643736
Na základě předběžného oznámení:
KoPÚ v k.ú. Svojše - dopracování
Počátek běhu lhůt: 24.09.2016
Nabídku podat do: 18.10.2016 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: KoPÚ v k.ú. Svojše - dopracování
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění podlimitní VZ na služby je dopracování návrhu komplexní pozemkové úpravy (dále "KoPÚ") v k.ú. Svojše, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V rámci dokončení zpracování KoPÚ je nutné provést aktualizaci soupisu nároků a případné změny zaslat dotčeným vlastníkům dle SOD. Dále je nutné aktualizovat a dopracovat plán společných zařízení. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Výsledkem dopracování KoPÚ bude zpracování nového uspořádání pozemků a digitální katastrální mapy se všemi náležitostmi dle zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 011 790 Kč bez DPH
  - předpokládaná hodnota VZ bez opčního práva činí 778.300,- Kč bez DPH
  - opční právo (dle ust. § 99 zákona) stanoveno v předpokládané výši 233.490,- Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Čapkova 127/V.
339 01 Klatovy

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky