Smlouva: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - Rekonstrukce polní cesty C18a v k. ú. Růžová, méněpráce

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 9904
Evidenční číslo: 230-2019-508101/1
Datum uzavření smlouvy: 25.09.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: -12 911,00
Cena v Kč vč. DPH: -15 622,00
Jedná se o dodatek smlouvy: Smlouva o dílo na realizaci - Hlavní polní cesta C18a k. ú. Růžová

Název (předmět)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - Rekonstrukce polní cesty C18a v k. ú. Růžová, méněpráce

Schválil / podepsal

UL-VZ

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Ústecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy