Smlouva: SoD Projektová dokumentace pro stavební povolení a realizaci a autorský dozor stavby: polní cesty VPC2N, VPC3R, VPC4N s IP7N a IP26N a odvodňovací příkop OP1 v k.ú. Markvartice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 985
Evidenční číslo: 347-2016-508101
Datum uzavření smlouvy: 04.04.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 548 500,00
Cena v Kč vč. DPH: 663 685,00

Název (předmět)

SoD Projektová dokumentace pro stavební povolení a realizaci a autorský dozor stavby: polní cesty VPC2N, VPC3R, VPC4N s IP7N a IP26N a odvodňovací příkop OP1 v k.ú. Markvartice

Schválil / podepsal

Ing. Martin Vrba

Stručný popis

Účelem smlouvy je zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace“) v rozsahu nezbytném pro realizaci stavby.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Ústecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy