Smlouva: Dodatek č.4 ke SOD Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rychnovek

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 9742
Evidenční číslo: SPU 323663/2019
Datum uzavření smlouvy: 04.09.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 114 400,00
Cena v Kč vč. DPH: 138 424,00
Jedná se o dodatek smlouvy: Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rychnovek

Název (předmět)

Dodatek č.4 ke SOD Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rychnovek

Schválil / podepsal

HK-VZ

Stručný popis

Dodatek na zvýšení celkové ceny díla a na změnu termínu plnění

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Královéhradecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy