Smlouva: Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rychnovek

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 7762
Datum uzavření smlouvy: 16.10.2018
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 751 940,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 119 847,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rychnovek

Název (předmět)

Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rychnovek

Schválil / podepsal

HK-VZ

Stručný popis

Dodatek č.3 na snížení celkové ceny díla

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Královéhradecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy