Smlouva: Dohoda o ukončení smlouvy o dílo na zhotovení PD vč. GTP Oprava hráze rybníku Bohušov v k.ú. Bohušov

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 12785
Datum uzavření smlouvy: 30.10.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 0,00
Cena v Kč vč. DPH: 0,00
Jedná se o dodatek smlouvy: Smlouva o dílo na zhotovení PD vč. GTP Oprava hráze rybníku Bohušov v k.ú. Bohušov

Název (předmět)

Dohoda o ukončení smlouvy o dílo na zhotovení PD vč. GTP Oprava hráze rybníku Bohušov v k.ú. Bohušov

Schválil / podepsal

MSK-VZ

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Moravskoslezský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy