Smlouva: Smlouva o dílo na Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kunín

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 833
Datum uzavření smlouvy: 07.10.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 4 381 980,00
Cena v Kč vč. DPH: 5 302 196,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kunín

Název (předmět)

Smlouva o dílo na Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kunín

Schválil / podepsal

MSK - VZ

Stručný popis

Předmětem plnění je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Kunín, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Moravskoslezský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy