Smlouva: Dílčí objednávka č. 7 k rámcové smlouvě č. 1520-2017-523101 - kácení v k.ú. Křenovice u Slavkova

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 8198
Evidenční číslo: 1520-2017-523101
Datum uzavření smlouvy: 09.01.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 118 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 142 780,00

Název (předmět)

Dílčí objednávka č. 7 k rámcové smlouvě č. 1520-2017-523101 - kácení v k.ú. Křenovice u Slavkova

Schválil / podepsal

JMK-VZ

Stručný popis

Pokácení 27 ks topolů na pozemku parc. č. 1298/1 v k. ú. Křenovice u Slavkova, který je vedený na LV č. 10002, ve vlastnictví ČR s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    130 00 Praha 3 - Žižkov
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihomoravský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 495563

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy