Smlouva: Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo - KoPÚ Nepolisy, včetně ucelené části k.ú. Zadražany

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 7937
Evidenční číslo: 1236-2015-514101
Datum uzavření smlouvy: 26.11.2018
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 4 096,00
Cena v Kč vč. DPH: 4 956,00
Jedná se o dodatek smlouvy: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nepolisy, včetně ucelené části k.ú. Zadražany

Název (předmět)

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo - KoPÚ Nepolisy, včetně ucelené části k.ú. Zadražany

Schválil / podepsal

HK-VZ

Stručný popis

Dodatkem se řeší vícepráce ve výši 4.500,00 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 404,00 Kč bez DPH a změna termínu dílčí části 3.1.3. a 3.2.2.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Královéhradecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy