Smlouva: Větrolam 1 v k.ú. Růžová

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 765
Evidenční číslo: 1232-2016-508101
Datum uzavření smlouvy: 19.09.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 528 591,00
Cena v Kč vč. DPH: 639 596,00

Název (předmět)

Větrolam 1 v k.ú. Růžová

Stručný popis

Jedná se o založení a zajištění výsadby poloprodouvavého větrolamu v k.ú.Růžová v okrese Děčín v Ústeckém kraji, z důvodu ochrany půdy před větrnou erozí, vytvoření sněhové bariery a dotvoření krajinného rázu. Navržený větrolam lemuje ze západní strany silnici III/25858 a je soukromým objektem rozdělen na dva úseky. Součástí realizace je geodetické vytyčení dle projektové dokumentace, předběžný archeologický průzkum a zajištění zeleně v rozsahu výsadbové péče v roce výsadby (podzim 2016) a dvouleté následné péče (2017, 2018). Realizace předmětu veřejné zakázky je zajišťována s finanční pomocí Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, proto je nezbytně nutné, aby zhotovitel přistoupil na pravidla stanovená k čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie (zejména na Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 pro opatření 4.3.1 Pozemkové úpravy).

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Ústecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy